VVS Hørsholm

  • VVS Hørsholm - Få 3 gratis eminente tilbud
  • Få op til 18 % rabat på 1. klasses vvs fagmænd
  • Billig vvs - Undgå at blive snydt

Eksempler på
Hørsholm vejnavne

Kokkedal Alle
Louiselund
Barakstien
Højmose Vænge
Lindevænget
Bellisvej
Mariehøj Alle
Fuglemosevej
Brombærdalen
Breelte Haven
Jægerparken
Mikkelborg Alle
Hørsholm Kongevej
Garvervænget
Genvej
Agertoften
Frennevænget
Gøngehusvej
Deputat Vænge
Brådebæksvej

VVS firmaer i Hørsholm - Få 3 tiptop tilbud

Vi har udvalgt seriøse og faguddannede vvs-firmaer over hele landet - også i Hørsholm kommune. Lad faglærde og rutinerede firmaer i Hørsholm kommune udføre vvs-opgaven. Vi arbejder udelukkende sammen med velegnede vvs-firmaer, og du er altså garanteret veludført vvs-arbejde hver gang. Du sparer både tid og penge på en troværdig og energisk vvs-mand i 2970 Hørsholm kommune.
Udsyring af varmtvandinstallationer må kun foretages efter tilladelse fra myndigheder, og installationen må først tages i brug igen efter en grundig gennemskylning. I de senere år har der været en del problemer med bakterievækst på varmeflader. Man bør derfor kontrollere, at afkølingen af varmemediet er korrekt.
En lille afkøling kan skyldes bakterievækst på varmefladen, og den skal i så fald renses omhyggeligt. En eventuel overfladebehandling af beholderens indre bør ligeledes jævnligt kontrolleres og eventuelt udbedres.

Vask og afløb i private boliger

Størsteparten af det vand, vi tapper fra hanerne, skal også ledes bort igen. Det sker gennem husets kloaksystem, der har sit udspring i vaskens og gulvets afløb, hvorfra det fører spildevandet gennem rør og en eller flere brønde til hovedkloakken.
For at hindre indtrængning af kloaklugt i huset skal alle afløb være forsynet med en vandlås. Den er konstrueret på en sådan måde, at et indvendigt vandspejl fungerer som en afspærring mellem vaskens eller gulvets afløb og kloakrøret. I boliger anvendes to slags vandlåse.
Den mest almindelige type er S-vandlåsen, som er bedst egnet til køkkenvaske, fordi den har størst gennemstrømning og derfor nærmest er selvrensende. Den anden type er pungvandlåsen. Den fylder mindre og har en mere elegant udformning, hvad der gør den velegnet til montering under håndvaske.

Sammenlign VVS priser online

Få 3 gratis tilbud fra erfarne VVS firmaer uanset hvor i Hørsholm kommune du bor:
  • Vallerød
  • Kettinge
  • Smidstrup
  • Sjælsmark
  • Rungsted Kyst

Godkendte vvs-firmaer fra postnr. 2970

Schyberg VVS Entreprise ApS
Stolbergsvej 5
2970 Hørsholm
CVR: 26368642
www.schyberg.dk
Brillgaard ApS
Ambolten 3
2970 Hørsholm
CVR: 26562511
www.brillgaard.dk
Hillestrøms VVS ApS
Ved Klædebo 1
2970 Hørsholm
CVR: 80416415
www.hillestroemvvs.dk