VVS Fredericia

  • VVS Fredericia - Få 3 gratis attraktive tilbud
  • Få omkring 16 pct rabat på solid vvs fagmand
  • Billig vvs - Her sparer du tid og penge

Få 3 VVS Fredericia tilbud

Vi dækker også disse
veje i Fredericia

Egelandsvej
Fregatvænget
Antonio Costas Vej
Golfsvinget
Fyrvej
Ceresvænget
Anchersvej
Broagervej
Axeltorv
Damsbovænget
Dalvangen
Elmevej
Halmøvænget
Birkemosevej
Finsensvej
Golfvænget
Fougårdsvej
Brændekildevænget
Ellehammersvej
Elboparken

VVS Fredericia - Få gratis 3 spændende vvs tilbud

Du har brug for en lokal VVS installatør i Fredericia? Her på 3vvstilbud.dk får du gratis 3 attraktive tilbud fra dygtige VVS mænd i Fredericia.
Du skal blot indtaste din VVS opgave online. Inden for 2 dage, får du tilbud fra 3 certificerede VVS Fredericia fagmænd - lettere bliver det ikke. Rabatten kan løbe op i 33 procent.
Du må selv udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner samt udskifte hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås. Dog kun hvis en eventuel vandlås er monteret synligt, og kun hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen.
Du må også udskifte wc´er. Dog kun med et godkendt wc med samme tilslutningstype som det eksisterende, så der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation. Ved wc´ets tilslutning til afløbssystemet, skal der anvendes godkendte tilslutningsstykker eller andet materiel, der er godkendt til formålet.

Rensning af en vandinstallation

Ved nyanlæg og reparationer mv. er der risiko for, at installationen tilføres stoffer, der forringer vandkvaliteten. Hvis der ved udførelsen af vandinstallationer anvendes hjælpemidler, som forringer vandkvaliteten skal hjælpemidlerne være lette at fjerne, og fjernelsen skal ske inden ibrugtagningen.
Det samme gælder hjælpemidler som kan give anledning til skader på rørinstallationer (f.eks. køle-, smøre- og flusmidler). Ved udførelse og reparationer er der ligeledes risiko for, at der kommer jord og snavs og andre urenheder ind i installationen.
skal hjælpemidlerne være lette at fjerne, og fjernelsen skal ske inden ibrugtagningen.
En vigtig del af sikringen af vandkvaliteten er at rense installationen før ibrugtagning efter nyanlæg og reparationer, og efter at installationen har været udsat for eventuelle sundhedsfarlige stoffer.

Seriøst udført VVS håndværk tilbydes

Få gratis 3 stærke tilbud på din blikkenslageropgave i Fredericia kommune - for eksempel i:
  • Hannerup
  • Oddersted
  • Nørremark
  • Skærbæk
  • Herslev

Få 3 VVS Fredericia tilbud


Eksempel på lokal vvs i 7000 Fredericia

Skærbæk Smede- og Maskinværksted ApS
Overgade 19
7000 Fredericia
CVR: 10087953
Hjemmeside
Thorkild Madsen A/S
Værkstedsvej 4
7000 Fredericia
CVR: 50496414
Hjemmeside
Winthers VVS
Holbergsvej 43
7000 Fredericia
CVR: 21324094
Hjemmeside