VVS Brønderslev

  • VVS Brønderslev - Få gratis 2-3 knaldgode tilbud
  • Få omkring 28 % rabat på godkendte vvs mænd
  • Billig vvs - Gratis tilbud på håndværksarbejde

Veje i postnummer 9700

Løthvej
Højmarksvej
Vidarsvej
Platanvej
Musvitvej
Stubdrupvej
Åensvej
Mimersvej
Kløvermarksvej
Hyldemorsvej
Markedsvej
Mellergårdsvej
Skt Hansgade
Porsevej
Trudsvej
Sillebakkevej
Nørrebro
Zinkvej
Snabhedevej
Sibeliusvej

VVS Brønderslev - Modtag 3 tilbud på VVS-arbejde

Vi hjælper dagligt mange mennesker i Danmark med at finde den billigste og allerbedste VVS fagmand. Vores brede netværk af partnere gør, at vi uanset opgavens art, altid kan lokalisere tre autoriserede VVS Brønderslev fagmænd. Der er derfor med andre ord overhovedet ingen undskyldning for ikke at få kontakt til en energisk VVS mand i Brønderslev lige her.
På et almindeligt parcelhus og på grundens tætte flader med fliser, brosten eller asfalt falder der i årets løb en ganske pæn mængde regnvand (cirka 75.000 liter på et tag på 100 m2). Er der kloakeret for regnvand, ledes dette bort som spildevand. l dag begynder flere og flere at anvende regnvand som et led i deres vandbesparelser.
Kommunens tekniske forvaltning oplyser nærmere om anvendelse af regnvand og godkendelse af anlæg til opbevaring af regnvand. Ønsker man at anvende regnvand, bør det kun være til tøjvask og toiletskyl (og selvfølgelig til havevanding og bilvask).

Utætte vandledninger i jord

Der er i almindelighed ikke basis for systematisk lækagesøgning, når der bortses fra områder med større boligbebyggelser, hospitaler, plejehjem o.lign.
Utætheder kan konstateres ved tæthedsprøvning og nu og da spores gennem fugtige områder på jordoverfladen eller på kælderydervægge. For at lette lokalisering af ledninger i jord bør man altid i tegningsmaterialet foretage en omhyggelig indmåling af ledningerne i forbindelse med udførelsen.
Ved større anlæg med en omfattende installation i jord kan man placere en hovedmåler så nær tilslutningen til forsyningsledningerne som muligt og ved en hensigtsmæssig placering af bimålere føre kontrol med vandtab fra jordledningerne.

Spar mindst 30 procent på din VVS opgave

Få 3 gode og konkurrencedygtige VVS tilbud uanset hvor i Brønderslev kommune, du befinder dig:
  • Dronninglund
  • Stenum
  • Ørum
  • Serritslev
  • Hollensted

Eksempler på vvs-firmaer i postnr. 9700

Handy Hænder ApS
Saltumvej 11
9700 Brønderslev
CVR: 35833226
www.handyh.dk
Stenum VVS
Bogfinkevej 65
9700 Brønderslev
CVR: 32922724
www.stenum-vvs.dk
Bæks Blik og Varme service
Åensvej 37
9700 Brønderslev
CVR: 36204818
www.facebook.com/1648160405399195