Blikkenslager Munkebo

  • Modtag gratis 3 tilbud på blikkenslager i Munkebo
  • Udfyld skemaet online på under 5 min.
  • Spar omkring 18 pct på en 1. klasses blikkenslager

5330 Munkebo
vejnavne

Stationsvej
Askvænget
Svejservejen
Skovvej
Risingevej
Briggen
Garbækstofte
Hulvejsbakken
Lærkehaven
Bakkegårdsvej
Højen
Skråningen
Korvetten
Signebjerg
Krokusvænget
Drejet
Boels Bro
Guldkysten
Flintager
Munkebovej

Blikkenslager Munkebo ➔ VVS-arbejde ➔ 3 gratis tilbud

Veletablerede blikkenslagere arbejder med blandt andet disse opgaver: etablering af tagrender, installation af træpillefyr, montering af håndvaske og afløb og lignende installationer. Lad engagerede og rutinerede eksperter i Munkebo udføre opgaven. Betal ikke for meget for en kvalitetsbevidst ekspert i 5330 Munkebo.
Du er er på blikkenslagersiden 3vvstilbud.dk - siden hvor du på ingen tid kan bestille 3 tiltalende blikkenslagertilbud. Det kan gøres på mindre end 6½ minut at fortælle om din opgave i tekstformularen og sende den ind til os.
Armaturet ved håndvasken skal gøre det let at finde præcis den rigtige temperatur - specielt i området fra godt 30 til lidt over 40°C. Det samme gør sig gældende under bruseren - eller i badekarret. Men her kan man med fordel også vælge et termostatarmatur. Idéen med termostaten er som tidligere nævnt, at man kan indstille temperaturen på sin foretrukne - og fastholde den.

Elektrolyseanlæg i varmtvandsbeholdere

Ved katodisk beskyttelse med elektrolyseanlæg monteres en anode af aluminium i beholderen, og der påtrykkes en jævnspænding, hvorved man tilstræber, at vandet f.eks. ved stålrør får et aluminiumsindhold på ca. 0,2 mg/liter.
Ved elektrolyse opnår man en effektiv katodisk beskyttelse af metalbeholderen og de efterfølgende stål- eller kobberrør. Der dannes nemlig en tynd hinde bestående af aluminiumhydroxid på indersiden af både beholder og rør. Selve dimensioneringen af elektrolyseanlægget bør normalt overlades til leverandøren af anlægget.
For at sikre en god beskyttelse, bør nedennævnte regler for varmtvandsinstallationen overholdes. Varmtvandsbeholderen bør have en størrelse, der mindst er ca. 1/3 af det maksimale timeforbrug. Elektrolyseanlæg er normalt ikke særlig egnede til gennemstrømnings varmevekslere, der har et lille rum indhold.

Armaturer og tilbehør

For at en vandinstallation kan virke optimalt både brugs- og sikkerhedsmæssigt, er det nødvendigt at anbringe forskellige armaturer på ledningsnettet. Brugen af armaturerne er omtalt i Norm for Vandinstallatíoner, DS 439 men funktionen af dem samt de forskellige typer er ikke beskrevet. Armaturer og tilbehør kan gruppeopdeles i seks hovedgrupper:
  • Aftapningsarmaturer
  • Afspærringsarmaturer
  • Reguleringsarmaturer
  • Sikkerhedsarmaturer
  • Sikkerhedsventiler
  • Målere og visere

Tre blikkenslagere fra 5330 Munkebo

DJ Byg, Munkebo
Rosendalen 310
5330 Munkebo
CVR: 38047833
Tlf. 40174869
Caverion
Kystvejen 100
5330 Munkebo
CVR: 10112354
Dræby VVS
Stationsvej 104
5330 Munkebo
CVR: 35387323
www.vvsmester.dk/draebyvvs