Blikkenslager Brønderslev

  • Indhent gratis 3 tilbud på blikkenslager i Brønderslev
  • Indsend webformularen på under seks minutter
  • Spar op til 14 pct på en kvalitetsbevidst blikkenslager

Få 3 Blikkenslager tilbud

Blikkenslager Brønderslev til VVS-service → Få 3 tilbud

12. november 2018. Trykket i forsyningsledningerne i et forsyningsområde varierer med tiden. Trykket varierer inden for det enkelte døgn, den enkelte uge og i de fleste områder også efter årstiden. Årsagen til trykvariationerne er primært det varierende forbrug i området; men også den måde, trykket etableres på, kan have betydning.
Trykket på et sted i en forsyningsledning afhænger af det øjeblikkelige forbrug og dermed af den vandstrøm, der belaster ledningen mellem værket og stedet. I de fleste forsyningsområder er forbruget i nattimerne lille og trykket derfor relativt stort. Få 3 gratis blikkenslager Brønderslev tilbud og få op til 24% rabat på regningen.
Om dagen vil forbruget variere i afhængighed af de typer af forbrugere, der er tilsluttet ledningen. Industrier og andre erhvervsvirksomheder vil virke udjævnende på forbruget, medens man i boligområder vil have stærkt varierende forbrug.

Europæiske normer for vandinstallationer

I forbindelse med etableringen af det indre marked i EU er der iværksat programmer, der skal harmonisere bestemmelserne i medlemslandene, således at produkter i videst mulig udstrækning er frit bevægelige over landegrænserne.
For byggevarer er grundlaget for dette nedfældet i det såkaldte byggevaredirektiv. Byggevaredirektivet indeholder en række overordnede funktionelle krav, som skal udmøntes i standarder udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation, CEN.
For de fleste områder, herunder vandinstallationer, vil der blive udarbejdet CEN-standarder, som vil dække både danske normer og standarder på området. Dette indebærer, at f.eks. DIF-normen for vandinstallationer vil blive helt eller delvis erstattet af en CEN-standard, som skal dække hele EU-området. Hvor særlige lokale forhold gør sig gældende, vil det være muligt at opretholde nationale bestemmelser.

Vi sparer dig for mange penge

Professionelle blikkenslagerfirmaer i Brønderslev kommune arbejder hele kommunen:
  • Stagsted
  • Ørum
  • Flauenskjold
  • Hollensted
  • Hallund

Få 3 Blikkenslager tilbud


Eksempler på blikkenslager i 9700 Brønderslev

Vester Hjermitslev VVS Service
Kærgaardsvej 36
9700 Brønderslev
CVR: 17485393
Hjemmeside
Brønderslev VVS ApS
Håndværkervej 20
9700 Brønderslev
CVR: 25393937
Hjemmeside
Højbjergs Smedie & VVS
Peter Heises Kvarter 4
9700 Brønderslev
CVR: 33423322
Hjemmeside