Blikkenslager Brønderslev

  • Bestil 3 gratis tilbud fra blikkenslager i Brønderslev
  • Udfyld skemaet online på under tre min.
  • Spar hutigt 30 % på en faglærd blikkenslager

Lokale vejnavne
Brønderslev

Vesteråvej
Serritslevvej
Martsvænget
Jens Thise Vej
Vandtårnsvej
Linderupgårdsvej
Nordsøvej
Ydunsvej
Mejerigade
Tjørnevej
Niels Anesensvej
Revlingvej
Nørrehedevej
Kålundsvej
Ingemannsgade
Tygelsgade
Vinkelvej
Vestergårdsgade
Åkjærsgade
Pilevej

Blikkenslager Brønderslev til VVS-service → Få 3 tilbud

Trykket i forsyningsledningerne i et forsyningsområde varierer med tiden. Trykket varierer inden for det enkelte døgn, den enkelte uge og i de fleste områder også efter årstiden. Årsagen til trykvariationerne er primært det varierende forbrug i området; men også den måde, trykket etableres på, kan have betydning.
Trykket på et sted i en forsyningsledning afhænger af det øjeblikkelige forbrug og dermed af den vandstrøm, der belaster ledningen mellem værket og stedet. I de fleste forsyningsområder er forbruget i nattimerne lille og trykket derfor relativt stort. Få 3 gratis blikkenslager Brønderslev tilbud og få op til 24% rabat på regningen.
Om dagen vil forbruget variere i afhængighed af de typer af forbrugere, der er tilsluttet ledningen. Industrier og andre erhvervsvirksomheder vil virke udjævnende på forbruget, medens man i boligområder vil have stærkt varierende forbrug.

Europæiske normer for vandinstallationer

I forbindelse med opstarten af det indre marked i EU er der iværksat programmer, der skal harmonisere bestemmelserne i medlemslandene, således at produkter i videst mulig udstrækning er frit bevægelige over landegrænserne.
For byggevarer er grundlaget for dette nedfældet i det såkaldte byggevaredirektiv. Byggevaredirektivet indeholder en række overordnede funktionelle krav, som skal udmøntes i standarder udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation, CEN.
For de fleste områder, herunder vandinstallationer, vil der blive udarbejdet CEN-standarder, som vil dække både danske normer og standarder på området. Dette indebærer, at f.eks. DIF-normen for vandinstallationer vil blive helt eller delvis erstattet af en CEN-standard, som skal dække hele EU-området. Hvor særlige lokale forhold gør sig gældende, vil det være muligt at opretholde nationale bestemmelser.

Vi sparer dig for mange penge

Professionelle blikkenslagerfirmaer i Brønderslev kommune arbejder hele kommunen:
  • Stagsted
  • Ørum
  • Flauenskjold
  • Hollensted
  • Hallund

Find de bedste blikkenslagere

Kathøj VVS
Bakkelyvej 23
9700 Brønderslev
CVR: 12636474
www.kathøj.dk
Handy Hænder ApS
Saltumvej 11
9700 Brønderslev
CVR: 35833226
www.handyh.dk
Brønderslev VVS ApS
Håndværkervej 20
9700 Brønderslev
CVR: 25393937
www.bronderslev-vvs.dk