Blikkenslager Birkerød

  • Få gratis 3 tilbud fra blikkenslager i Birkerød
  • Udfyld skemaet online på kun 5 minutter
  • Spar omkring 33 pct på en prekvalificeret blikkenslager

Vi dækker også disse
veje i Birkerød

Digitalisstien
Bregnebakken
Blikfanget
Brandts Vænge
Engen
Grøndalsvej
Hasselbakken
Forårsvej
Banevænget
Gyvelbakken
Clematisstien
Furesøhave
Erantisstien
Bakkekrogen
Duemosevej
Birkerød Parkvej
Gimlevænget
Furesøstien
Birkebakken
Ferskengangen

Blikkenslager Birkerød ➽ VVS-arbejde ➽ Få 3 gode tilbud

Få gratis og enkelt 3 hurtige tilbud fra blikkenslagere i Birkerød på din opgave. Spar mange penge og lad os gøre det hårde arbejde med at indhente 3 skarpe blikkenslagertilbud. Du får kun tilbud fra forud godkendte blikkenslagere i Birkerød, så du undgår dyre overraskelser.
Blikkenslagerne konkurrerer med flere andre blikkenslagere om din blikkenslageropgave, så derfor får du et supertilbud. Vores store gruppe af blikkenslagere fra Birkerød dækker alle områder indenfor branchen. Dette medfører, at vi kan imødekomme alle typer af blikkenslageropgaver - store som små, nemme som svære.
Blikkenslager Birkerød firmaer kan sikre dig VVS-arbejde af høj kvalitet - det betyder et hurtig og effektiv VVS-arbejde med stor sikkerhed for din bolig. For produkter, som ikke er dækket af en CEN-standard, vil der kunne udstedes en Europæisk teknisk godkendelse. Udstedelsen sker gennem et fælles europæisk organ, hvor alle medlemslande deltager.

Vandmålerplacering

Ifølge DS 439 anbringes vandmålere så tæt ved jordledningens indføring som muligt, og sådan at måleren er let at aflæse og udskifte samt beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning og andre ydre påvirkninger. Måleren anbringes så vidt muligt i bygningen.
Måleren skal anbringes vandret mellem to afspærringsventiler og monteres således, at strømningsforholdene i rørene ikke forringer målenøjagtigheden, ligesom der skal anbringes en aftapningsventil. Af hensyn til målenøjagtigheden er det vigtigt at det rette rør før og efter måleren er mindst 10d langt. Installationen skal udføres med nødvendig ekspansionsmulighed.
Det kan enten ske ved fleksible rørstrækninger eller ved indbygning af ekspansionsstykke. I ejendomme, der ikke tåler afbrydelse ved udskiftning m.m. af måler, kan installationen udføres med parallelle målerpladser. Den ikke benyttede målerplads afblændes.

Undgå inkompetente firmaer

Certificerede blikkenslagere fra Birkerød assisterer både erhvervskunder og private kunder med en perlerække af forskelligartede vvs-opgaver - for eksempel:
  • Montering af oliekedler
  • Service af vandvarmere
  • Udskiftning af tagnedløb
  • Varme
  • Zink og kobbertag

Aktuelle blikkenslagere fra postnummer 3460

Rudersdal VVS ApS
Toftebakken 2 G
3460 Birkerød
CVR: 29326304
www.vvs-rudersdal.dk
Nordsjællands VVS ApS
Lindebakken 17
3460 Birkerød
CVR: 29686300
www.nordsjaellandsvvs.dk
WC Brügge ApS
Jægervang 13
3460 Birkerød
CVR: 28103093
Tlf. 40361711