VVS Vesterbro

  • VVS Vesterbro - Få gratis 3 bæredygtige tilbud
  • Få omkring 18 pct rabat på rutineret vvs fagmand
  • Billig vvs - Vi matcher din opgave med firmaerne

Få 3 VVS Vesterbro tilbud

Eksempler på
Vesterbro vejnavne

Abel Cathrines Gade
Broagergade
Tove Ditlevsens Plads
Kaalundsgade
Trommesalen
Kongshøjgade
Sankt Jørgens Allé
Jernbanegade
Kleinsgade
Reventlowsgade
Vester Farimagsgade
Sankelmarksgade
Westend
Istedgade
Staldgade
Tullinsgade
Stenosgade
Vester Søgade
Viktoriagade
Svendsgade

VVS Vesterbro - Få 3 tilbud på VVS-service - Gratis

Hvis du har en VVS opgave på Vesterbro, du gerne vil have løst af et velegnet og billigt lokalt VVS firma, så finder vi hurtigt tre tiltalende tilbud til dig. Du skal blot udfylde onlineskemaet og det tager ikke meget mere end 5-6 minutter og herefter indsende det til os.
Når vi modtager din vvs-opgave, matcher vi den med de forhåndsgodkendte VVS firmaer på Vesterbro, vi har valgt at samarbejde med. Tre autoriserede VVS mænd får lov at byde på opgaven og tilsendes dine kontaktoplysninger. Derefter foregår den efterfølgende kontakt direkte mellem dig og de udvalgte VVS firmaer.
Sikkerhedsventil på varmtvandsbeholderen: På koldtvandstilgangen til en varmtvandsbeholder skal der - ifølge lovbestemmelser - være monteret en sikkerhedsventil, fordi det kolde vand i varmtvandsbeholderen udvider sig, når det bliver opvarmet og derfor fylder mere.

Det maksimale vandtryk i ledningerne

Det maksimale tryk, der kan forekomme i forsyningsledningerne, bør ligeledes inddrages i beregningerne. Det kan, hvis det er meget stort, have en betydning for anvendelse af visse materialer, og det er afgørende for det tryk, der skal anvendes ved trykprøvningen.
Det maksimale tryk har også betydning ved vurderingen af installationens støj forhold. I installationer i bygninger, hvor der i henhold til bygningsreglementet stilles krav om begrænsning af støjniveauet, kan man tage visse forholdsregler ved dimensioneringen.
I vandnormens generelle krav anføres, at ethvert tapsted skal tilføres en vandstrøm og vandmængde, der er tilfredsstillende for tapstedets funktion. Den strøm, der kræves for at sikre tapstedets tilfredsstillende funktion, benævnes den forudsatte vandstrøm.

VVS håndværksarbejde udføres af lokale firmaer

Diverse typer af opgaver som VVS installatører gerne påtager sig.
  • Aftapningsprøve
  • Belastningsaftapning
  • Brandslukningsanlæg
  • Dimensionering af anlæg
  • Forebyggelse af korrosion

Få 3 VVS Vesterbro tilbud


Tilfældig vvs fra postnummer 1650

Triton VVS & Kloak ApS
H C Andersens Boulevard 48
1650 København V
CVR: 26618142
Hjemmeside
Kehling VVS ApS
Vesterbrogade 6 D
1650 København V
CVR: 28514417
Hjemmeside
DK VVS
Vester Farimagsgade 6
1650 København V
CVR: 18847280
Hjemmeside