VVS Vesterbro

  • VVS Vesterbro - Få gratis 2-3 suveræne tilbud
  • Få nemt 29 procent rabat på energiske vvs mænd
  • Billig vvs - Få løst din opgave nu

Veje i postnummer 1650

Kaalundsgade
Kampmannsgade
Abel Cathrines Gade
Reventlowsgade
Sankt Jørgens Allé
Sankelmarksgade
Ullerupgade
Tove Ditlevsens Plads
Rosenørns Allé
Valdemarsgade
Gråstensgade
Kongshøjgade
Staunings Plads
Herholdtsgade
Kingosgade
Staldgade
Vester Søgade
Colbjørnsensgade
Brorsonsgade
Westend

VVS Vesterbro - Få 3 tilbud på VVS-service - Gratis

Hvis du har en VVS opgave på Vesterbro, du gerne vil have løst af et velegnet og billigt lokalt VVS firma, så finder vi hurtigt tre tiltalende tilbud til dig. Du skal blot udfylde onlineskemaet og det tager ikke meget mere end 5-6 minutter og herefter indsende det til os.
Når vi modtager din vvs-opgave, matcher vi den med de forhåndsgodkendte VVS firmaer på Vesterbro, vi har valgt at samarbejde med. Tre autoriserede VVS mænd får lov at byde på opgaven og tilsendes dine kontaktoplysninger. Derefter foregår den efterfølgende kontakt direkte mellem dig og de udvalgte VVS firmaer.
Sikkerhedsventil på varmtvandsbeholderen: På koldtvandstilgangen til en varmtvandsbeholder skal der - ifølge lovbestemmelser - være monteret en sikkerhedsventil, fordi det kolde vand i varmtvandsbeholderen udvider sig, når det bliver opvarmet og derfor fylder mere.

Det maksimale vandtryk i ledningerne

Det maksimale tryk, der kan forekomme i forsyningsledningerne, bør ligeledes inddrages i beregningerne. Det kan, hvis det er meget stort, have en betydning for anvendelse af visse materialer, og det er afgørende for det tryk, der skal anvendes ved trykprøvningen.
Det maksimale tryk har også betydning ved vurderingen af installationens støj forhold. I installationer i bygninger, hvor der i henhold til bygningsreglementet stilles krav om begrænsning af støjniveauet, kan man tage visse forholdsregler ved dimensioneringen.
I vandnormens generelle krav anføres, at ethvert tapsted skal tilføres en vandstrøm og vandmængde, der er tilfredsstillende for tapstedets funktion. Den strøm, der kræves for at sikre tapstedets tilfredsstillende funktion, benævnes den forudsatte vandstrøm.

VVS håndværksarbejde udføres af lokale firmaer

Diverse typer af opgaver som VVS installatører gerne påtager sig.
  • Aftapningsprøve
  • Belastningsaftapning
  • Brandslukningsanlæg
  • Dimensionering af anlæg
  • Forebyggelse af korrosion

Pålidelige vvs-firmaer fra postnummer 1650

Egholm VVS ApS
Vendersgade 14
1650 København V
CVR: 25243242
www.egholm-vvs.dk
SDK Installation ApS
H.C. Andersens Boulevard 37
1650 København V
CVR: 38778560
V. Sæmer & Søn A/S
Dybbølsgade 17
1650 København V
CVR: 30908759
www.saemer.dk