VVS i Videbæk

  • Få 3 gratis billige tilbud på vvs arbejde i Videbæk
  • Spar op til 25% på professionel vvs mand i Videbæk
  • Billig VVS mand - Sammenlign lokale priser

Få 3 VVS tilbud

VVS firmaerne i Videbæk konkurrerer om din opgave

23. november 2017. Her på siden får du hurtig og gratis kontakt med billige og effektive VVS mænd i Videbæk. Det er 100 procent gratis og uforpligtende, og du modtager 3 dejlige VVS tilbud, du frit kan vælge mellem. En VVS opgave i Videbæk behøver ikke at koste en million (selvom det er på regning).
Der skal altid være en såkaldt reparationshane, som er en afspærringsventil eller stophane i forbindelse med vandtilslutningen til wc´er. Vandet strømmer igen ind i cisternen og flyderen følger med op og lukker igen for indløbsventilen. l begge tilfælde kan fejlen skyldes en defekt pakning eller ansamlinger af kalk og snavs.
Afmonter låget på cisternen og se om vandet løber ud gennem overløbsrøret. Så skal fejlen findes enten i indløbsventilen eller flyderen. Løber vandet ikke ud gennem overløbsrøret, skal fejlen findes i udløbsventilen. Husk at lukke for vandet og tømme cisternen inden reparationen påbegyndes.

Metoder til sikring mod tilbagestrømning

Ved luftgab forstås den fri højde mellem en tapventils udløbstud og den højest tænkelige vandstand i den installationsgenstand, beholder og lignende, som tapventilen er anbragt over.
Hvis armaturet er forsynet med overløb, og hvis dette med sikkerhed kan bortføre den størst tilførte vandmængde, kan afstanden regnes hertil. Hvis der ved bidet, håndvask og køkkenvask findes overløb, anses dette ikke for at have tilstrækkelig kapacitet, og højden regnes derfor her over armaturerns overkant. I normen regnes med to højder af luftgab:
- 50 mm luftgab, der anvendes ved forureningsgrad 1
- 20 mm luftgab, der er tilstrækkelig ved forureningsgraderne 2-5

Brug vores erfarne VVS firmaer i Videbæk

Korrosionsbeskyttelse af varmtvandsbeholdere i stål udføres normalt ved enten:
  • Katodisk beskyttelse
  • Overfladebehandling
  • Kombination af disse to

Få 3 VVS tilbud


Eksempler på vvs i 6920 Videbæk
Videbæk VVS ApS
Midtgårdsvej 6
6920 Videbæk
CVR: 21862797
Hjemmeside
Vølund Varmeteknik A/S
Brogårdsvej 7
6920 Videbæk
CVR: 32938108
Hjemmeside
Midtjysk Varmeservice
Hølletvej 2
6920 Videbæk
CVR: 25860608
Hjemmeside