VVS Ribe

  • Få gratis 3 konkurrencedygtige tilbud på vvs i Ribe
  • Spar 25% på dygtig vvs fagmand i Ribe
  • VVS - Udfyld skemaet online nu

Få 3 VVS tilbud

VVS mand Ribe. Billig VVS-arbejde - 3 gratis tilbud

22. juni 2018. Internetsiden 3vvstilbud.dk er en gratis internet portal, som har gennemgået og udvalgt en lang række VVS firmaer over hele Danmark. I Ribe tilbyder denne gruppe af VVS installatører at byde på din VVS Ribe opgave. Du skal blot sende opgaven ind til os, så gør vi resten af arbejdet.
Før man selv går i gang med VVS arbejde skal man være opmærksom på følgende. Man må kun udføre VVS-arbejde selv, hvis der findes en afspærringsventil på vandfordelingsledningen eller på koblingsledningen til det pågældende tapsted. Afspærringsventilen skal være placeret inden for boligen.
Man kan også vælge at lukke for vandet på ejendommens hovedventil (typisk i enfamiliehuse), som sidder i forbindelse med vandmåleren. Her skal der sandsynligvis anvendes værktøj. Man kan også lukke for vandet på de afspærringsventiler, der er placeret for eksempel under en håndvask eller køkkenvask.

Skoldning og forbrænding

Vandinstallationer skal udføres således, at der ved tapning af vand ikke opstår risiko for skoldning, og sáledes at der ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan medføre skader på personer.
For boliger og lignende, hvor brugerne selv kan reagere mod skoldningsfare (i modsætning til f.eks. plejehjemsbeboere), angiver normen, at kravet er opfyldt, hvis man sikrer sig, at temperaturen på det varme vand ikke kan overstige 65 °C. Det kan man f. eks. sikre sig på følgende måder:
- Varmtvandstemperaturen i vandvarmeren styres således at den ikke kan overstige 65 °C
- Der iblandes centralt koldt vand, så varmtvandstemperaturen ikke kan overstige 65 °C
- Der anbringes termostatblander ved de enkelte tapsteder, der er indstillet således, at temperaturen på det udstrømmende vand ikke kan overstige 65 °C

Vi skaffer dig professionel VVS hjælp i Ribe

Årsagerne til korrosion er mange. De forhold, der har betydning, er bl.a.:
  • Vandets fysiske og kemiske egenskaber
  • Vandets strømningsforhold
  • Omgivelsernes fysiske og kemiske egenskaber
  • De anvendte materialer
  • Installationens indbygning
Alle disse forhold spiller ind, når en installation skal opbygges således, at der bliver en minimal risiko for korrosion.

Få 3 VVS tilbud


Eksempler på vvs i 6760 Ribe

Aasted´s VVS
Varde Hovedvej 24
6760 Ribe
CVR: 25446186
Hjemmeside
Blikkenslager Kristian S. Sommerlund
Bakkevej 13
6760 Ribe
CVR: 35137289
Hjemmeside
Nørremarkens VVS-Firma
Industrivej 7
6760 Ribe
CVR: 21781797
Hjemmeside