VVS Rødovre

  • Få gratis 3 fantastiske tilbud på vvs i Rødovre
  • Spar 33% på velegnet vvs fagmand i Rødovre
  • VVS - Modtag gratis 3 tilbud på din opgave

Få 3 VVS tilbud

VVS Rødovre. Indhent 3 tilbud på godt VVS-arbejde

10. juli 2018. 3vvstilbud.dk er en online formidlings virksomhed, der er specialister i at formidle kontakt mellem borgere, brugere og kunder i Rødovre kommune på den ene side og VVS-installatører og -firmaer på den anden side. Vores onlineservice dækker rent faktisk hele Danmark, hvis nu du ikke lige skulle bo i Rødovre.
Med vores enestående onlinetjeneste kan du på en hurtig og enkel måde få 3 gratis tilbud på løsningen af dit VVS Rødovre problem. De autoriserede VVS montørerne i Rødovre kommune får samtidig en fin tilgang af nye opgaver og kunder, som i forvejen er verificerede og dermed yderst interessante.
Hvis du har andre håndværkeropgaver, du har behov for at få løst, så findes hele listen her: kontaktside. Det kan være alt lige fra en en tømrer, en havemand, en murer, en gulvsliber eller en rengøringsassistent. Vi tilbyder at skaffe 3 knaldtilbud i Rødovre inden for alle disse erhverv.

Fastsættelse af den forudsatte vandstrøm i ledningerne

Den forudsatte vandstrøm er betinget af tapstedets funktion, dvs. den afhænger ikke af taparmaturet, men af hvad det skal bruges til. For de almindeligst forekommende tapsteder angiver normen de anførte vandstrømme.
For armaturer, der ikke er anført, vil det være nødvendigt at søge vandstrømmen oplyst, enten fra VA-godkendelsesbladet eller hos leverandøren. Ved dimensioneringen skal vandstrømmen ved de enkelte tapsteder sættes lig den forudsatte vandstrøm.
l vejledningen til normen anføres det dog, at det, når der tappes andre steder i installationen, kan tillades, at vandstrømmen ved tapstedet kun er 70 pct. af den forudsatte vandstrøm. Der er i princippet ingen grænser for, hvor stor vandstrømmen ved det enkelte tapsted må være.

Lad godkendte VVS installatører byde på din opgave

Vi indhenter tilbud fra kompetente og billige VVS mænd i hele Rødovre kommune:
  • Brandholm
  • Islev
  • Rødager
  • Islevdal
  • Valhøj

Få 3 VVS tilbud


Eksempler på vvs i 2610 Rødovre

VVS & Taggruppen Entreprise ApS
Knud Anchersvej 8
2610 Rødovre
CVR: 32469523
Hjemmeside
Christoffersen og Knudsen's Eftf. ApS
Valhøjs Allé 130
2610 Rødovre
CVR: 14748105
Hjemmeside
Feldam VVS ApS
Tæbyvej 44
2610 Rødovre
CVR: 35253963
Hjemmeside