VVS i Lystrup

  • Få gratis 3 fantastiske tilbud på vvs hjælp i Lystrup
  • Spar op til 25% på rutineret vvs fagmand i Lystrup
  • Billig VVS mand - Få gratis 3 konkrete tilbud i dag


Få 3 tilbud

Få løst dine VVS problemer i Lystrup med 3 tilbud

3. august 2017. Få 3 gode og billige tilbud på VVS service i Lystrup. Opret din VVS opgave i kontaktformularen på mindre end 10 minutter og send den ind til os. Vi påtager os at finde tre dygtige VVS fagmænd i Lystrup, der hver får lov at aflevere et attraktivt VVS tilbud til dig - nemt, gratis og uforpligtende.
l etageejendomme skal der være mekanisk ventilation med udsugning, der sikrer en konstant volumenstrøm på mindst 15 l/s i baderum og 10 l/s i særskilte wc-rum. Mekanisk ventilation kan også anvendes i småhuse, men her accepteres som alternativ naturlig ventilation.
Ved naturlig ventilation skal den fugtige indeluft fra rummet fjernes gennem en aftrækskanal med et kanaltværsnit på mindst 200 cm2. Der bør være vindue i vådrummet, både af hensyn til muligheden for kraftig udluftning og af hensyn til dagslysadgang.

Ledningssystemer af varmforzinket stål

Ledningssystemer af varmforzinket stål bør kun anvendes når den forbigående hårdhed er større end 3°dH. Denne grænse gælder for såvel varmt som koldt vand. Når vandets ledningsevne er rimelig høj (> 10 mS/m) er det dog muligt at beskytte ledningsnettet ved et elektrolyseanlæg.
Ligeledes bør varmforzinket stål ikke anvendes, når vandet indeholder aggressiv kuldioxid, der hindrer dannelse af det korrosionsbeskyttende lag.
Det er almindeligt kendt, at hvis man ønsker at kombinere ledninger af varmforzinket stål og ledninger eller beholdere af kobber, skal der tages særlige forholdsregler. For at undgå grubetæringer skal man sikre sig, at der ikke er for meget kobber (max 0,1 mg/l) i det vand, der gennemstrømmer stålrørene.

De bedste fagfolk sikrer, at du får den højeste kvalitet

Certificerede VVS fagfolk i Lystrup arbejder med en bred vifte af opgaver eksempelvis:
  • Havevanding
  • Rørbærer
  • Sædekontraventil
  • Trykenergi
  • Varmtvandsbeholder

Få 3 tilbud


Eksempler på vvs i 8520 Lystrup
Infilter ApS
Hasselhaven 70
8520 Lystrup
CVR: 32308465
Hjemmeside
Nordbyens Energi & VVS
Lyshøjen 10
8520 Lystrup
CVR: 28332645
Hjemmeside
Bunde VVS & Bad
Hyldehaven 47
8520 Lystrup
CVR: 23691728
Hjemmeside