VVS i Hinnerup

  • Få 3 gratis konkrete tilbud på vvs service i Hinnerup
  • Spar op til 25% på lokal vvs fagmand i Hinnerup
  • Billig VVS mand - Spar nemt mange penge

Få 3 VVS tilbud

VVS arbejde - få 3 attraktive tilbud i dag

23. november 2017. VVS firmaer i Hinnerup installerer og reparerer alt indenfor VVS i både nye og gamle boliger. F.eks. Udskiftning af utætte rør, udskiftning af toilet og bruser, oprensning af tilstoppet vandlås og renovering af gasfyret. Få to-tre gode tilbud på VVS arbejde i Hinnerup - gratis og hurtigt.
Vådzonen omfatter den del af rummet, hvor der jævnligt optræder direkte vandpåvirkning. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 100 mm af alle vægge samt vægge ved bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur.
Vådzonen på vægge går helt til loft. l særligt høje rum kan området over normal loftshøjde, dvs. mindst 2,3 m, dog betragtes som fugtig zone. Anvendes fastmonterede skærmvægge, der slutter tæt mod væg, afgrænser disse vådzonen på væggene.

Korrosionsskader i rør og samlinger

Ved dimensionering af vandrør er man i vid udstrækning nødt til at vælge strømningshastigheder - og dermed dimensioner - på en sådan måde, at risikoen for korrosion mindskes, eller således at korrosionsforebyggende foranstaltninger virker efter deres hensigt.
I SBI-anvisning 129, Korrosionsforebyggelse i VVS-installationer, er der nærmere redegjort for vandets fysiske og kemiske egenskaber samt deres betydning for korrosionen. De typiske korrosionsskader i vandinstallationer kan lokaliseres i 2 hovedgrupper:
- Korrosionsskader på rør og samlinger
- Korrosionsskader i beholdere
Der kan dog ofte være et sammenspil mellem to typer, f .eks. således, at uheldige forhold i en varmtvandsbeholder kan medføre skader i det tilsluttede ledningsnet.

Montering og servicering af varmeanlæg i Hinnerup

Her er en liste med nogle få eksempler på områder som autoriserede VVS installatører arbejder med:
  • Kondensdannelse
  • Største forsvarlige hastighed
  • Transmissionskoefficient
  • Varmemængdemålere
  • Ændring af vands beskaffenhed

Få 3 VVS tilbud


Eksempler på vvs i 8382 Hinnerup
Veckenberg Blik ApS
Postvej 82, Foldby
8382 Hinnerup
CVR: 26592070
Hjemmeside
​Søften Smede & Maskinværksted ApS
​Skolevej 9, Søften Skolevej 9, Søften
8382 Hinnerup
CVR: 15883634
Hjemmeside
​Hinnerup VVS ApS
Skovvej 4
8382 Hinnerup
CVR: 29846898
Hjemmeside