VVS i Frederikshavn

  • Få gratis 3 fantastiske tilbud på vvs service i Frederikshavn
  • Spar op til 25% på kompetent vvs mand i Frederikshavn
  • Billig VVS mand - Overlad tilbudsarbejdet til os


Få 3 tilbud

Indhent 3 gratis tilbud på din VVS opgave i Frederikshavn

3. august 2017. Her på siden kan du bestille 3 tilbud fra seriøse VVS mænd i Frederikshavn. Det er 100% gratis og det står dig frit for, om du vælger at benytte et af de modtagne VVS tilbud. Udfyld eformularen på 8 min og få tre skarpe tilbud på din VVS opgave i Frederikshavn uanset om opgaven er lille eller stor.
Husejeren ejer selv vandledningen fra skel og ind i huset, hvorfor vedligeholdelsen er for husejerens regning. Da mange vandledninger ligger skjult i jorden eller inde i selve huset, og da vandet i ledningerne er under tryk, kan det være en god idé at tegne en forsikring for skjulte rørskader.
Ligger huset således, at vandledningen er ført hen over en eller flere andre grunde, er det vigtigt, at placeringen af ledningen og retten til at komme til at reparere den er tinglyst.

Sikring af koldtvandstemperatur

Vandnormens krav vedrørende undgåelse af uønsket temperaturstigning tager først og fremmest sigte på ledninger, der fører vand til tapsteder for drikkevand, dvs. til armaturer i køkkener og over håndvaske samt drikkefontæner og lignende.
Den mest almindelige måde til sikring af normkravets overholdelse er isolering af ledninger for drikkevand, hvor de føres gennem opvarmede rum samt i nicher, rørkanaler og lignende, hvor de føres sammen med varme- og varmtvandsledninger.
Ledninger, der føres gennem våde rum, f.eks. badeværelser, isoleres dog normalt ikke. lsoleringen udføres i henhold til Dansk lngeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Koldtvandsledninger, der er kondensisoleret, har normalt ikke behov for yderligere isolering.

Lokale VVS folk er klar til at påtage sig din opgave

Uanset hvor i Frederikshavn kommune du bor, kan vores netværk af VVS firmaer løse din vvs-opgave:
  • Strandby
  • Store Rugtved
  • Kvissel
  • Skagen
  • Østervrå

Få 3 tilbud


Eksempler på vvs i 9900 Frederikshavn
Jørgen Larsen´s Eftf
Anholtvej 9
9900 Frederikshavn
CVR: 33087551
Hjemmeside
Oscar Petersen & Søn A/S
H. C. Ørsteds Vej 16
9900 Frederikshavn
CVR: 10035066
Hjemmeside
Aut VVS Installatør & Aut Kloakmester
Ejner Mikkelsens Vej 15
9900 Frederikshavn
CVR: 26506727
Hjemmeside