VVS Brønderslev

  • Få 3 gratis favorable tilbud på vvs i Brønderslev
  • Spar 18% på certificeret vvs fagmand i Brønderslev
  • VVS - Der er penge at spare (20%)

Få 3 VVS tilbud

VVS Brønderslev - Modtag 3 tilbud på VVS-arbejde

17. juli 2018. Vi hjælper dagligt mange danskere med at finde den rette VVS fagmand. Vores omfattende netværk af partnere sikrer, at vi altid kan finde tre autoriserede VVS Brønderslev fagmænd. Der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at finde en god VVS mand i Brønderslev lige her. Få 3 gratis tilbud.
På et almindeligt parcelhus og på grundens tætte flader med fliser, brosten eller asfalt falder der i årets løb en ganske pæn mængde regnvand (cirka 75.000 liter på et tag på 100 m2). Er der kloakeret for regnvand, ledes dette bort som spildevand. l dag begynder flere og flere at anvende regnvand som et led i deres vandbesparelser.
Kommunens tekniske forvaltning oplyser nærmere om anvendelse af regnvand og godkendelse af anlæg til opbevaring af regnvand. Ønsker man at anvende regnvand, bør det kun være til tøjvask og toiletskyl (og selvfølgelig til havevanding og bilvask).

Utætte vandledninger i jord

Der er i almindelighed ikke basis for systematisk lækagesøgning, når der bortses fra områder med større boligbebyggelser, hospitaler, plejehjem o.lign.
Utætheder kan konstateres ved tæthedsprøvning og nu og da spores gennem fugtige områder på jordoverfladen eller på kælderydervægge. For at lette lokalisering af ledninger i jord bør man altid i tegningsmaterialet foretage en omhyggelig indmåling af ledningerne i forbindelse med udførelsen.
Ved større anlæg med en omfattende installation i jord kan man placere en hovedmåler så nær tilslutningen til forsyningsledningerne som muligt og ved en hensigtsmæssig placering af bimålere føre kontrol med vandtab fra jordledningerne.

Spar mindst 30 procent på din VVS opgave

Få 3 gode og konkurrencedygtige VVS tilbud uanset hvor i Brønderslev kommune, du befinder dig:
  • Dronninglund
  • Stenum
  • Ørum
  • Serritslev
  • Hollensted

Få 3 VVS tilbud


Eksempler på vvs i 9700 Brønderslev

Vester Hjermitslev VVS Service
Kærgaardsvej 36
9700 Brønderslev
CVR: 17485393
Hjemmeside
Brønderslev VVS ApS
Håndværkervej 20
9700 Brønderslev
CVR: 25393937
Hjemmeside
Bæks Blik og Varme service
Åensvej 37
9700 Brønderslev
CVR: 36204818
Hjemmeside