VVS Aarhus

  • VVS Aarhus - Få gratis 3 idelle tilbud
  • Få ca 18 % rabat på potentiel vvs fagmand
  • Billig vvs - Du kan få mindst 27 % i rabat

Få 3 VVS Aarhus tilbud

Eksempler på
Aarhus vejnavne

Grønnegade
H.C. Lumbyes Vej
Bahreinvej
Niels Jensens Vej
Mariane Thomsens Gade
Nyborggade
Narvagade
Chr. Filtenborgs Plads
Niels W. Gades Vej
Danziggade
Haveforeningen af 1918
Balivej
Klosterport
Jette Tikjøbs Plads
J. Michaelsens Gade
Borggade
Eckersbergsgade
Birketinget
Nordborggade
Hjarnøgade

VVS Århus? Få 3 gratis tilbud på VVS-reparation

Vær konkret og få et bedre VVS tilbud i Århus. Din opgave sendes til de relevante VVS firmaer og selvstændige VVS installatører i Århus området, vi har i vores database. Maksimalt tre VVS Århus fagmænd vil kontakte dig med henblik på flere oplysninger eller for at afgive et godt tilbud. Spar 24% med 3 fine tilbud.
Før det gamle armatur afmonteres, skal man sørge for, at der er lukket for vandet på de to afspærringsventiler, der sidder under vasken. Det eksisterende armatur fjernes ved først at løsne de to omløbere over stophanerne og afmontere armaturets låseskive, der sidder under vasken.
På armaturer med løftearm til bundprop løsnes skruen i samleleddet. Armaturet er nu fri og kan løftes op. Blandingsbatteriets venstre rør skal kobles til det varme vand og det højre til det kolde vand. lnstallationens varmtvandsrør er tilsvarende det venstre, forudsat at VVS installatøren har lavet installationen korrekt.

Sundhedsfarlige stoffer i drikkevand

Krav til rørledninger og beholdere mv. til drikkevand, som kan komme i forbindelse med flydende eller luftformige stoffer, der kan stå under højere tryk end vandledningstrykket:
Disse skal udformes således eller være af sådanne materialer, at der kan ses bort fra risikoen for indtrængning af fremmede stoffer i vandinstallationen ved korrosion mv. Risikoen for indtrængning er til stede, både når trykket permanent er højere i omgivelserne, og når vandtrykket i installationen midlertidigt forsvinder, f.eks. under reparation.
Disse forhold betyder, at vandledninger normalt ikke bør lægges i samme ledningsgrav som afløbs- og fjernvarmeledninger mv. Hvis de lægges i samme grav, bør der være en fri afstand mellem ledningerne på mindst 0,5 m, og vandledningen bør altid ligge højere end afløbsledningen.

VVS kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser

Som retningslinie for en passende varmtvandstemperatur kan anvendes følgende:
  • Vand til personlig hygiejne: min. 40 °C.
  • Vand til opvask (hushold): 45-55 °C.
  • Vand til bækkenskylning: min. 85 °C.
  • Vand til vask (erhverv): min. 95 °C.

Få 3 VVS Aarhus tilbud


Eksempel på lokal vvs Aarhus

Løvenhardt Vvs IVS
Kirkegårdsvej 8
8000 Århus
CVR: 37811394
Hjemmeside
A/S Panda VVS
Nørreport 12
8000 Århus
CVR: 17325035
Hjemmeside
Gustafsen VVS ApS
Karupvej 3
8000 Århus C
CVR: 30537300
Hjemmeside