VVS i Aarhus

  • Få gratis 3 fordelagtige tilbud på vvs service i Aarhus
  • Spar op til 45% på effektiv vvs mand i Aarhus
  • Billig VVS mand - Betal mindre for en fagmand


Få 3 tilbud

Forskellige slags VVS-firmaer i Århus

3. august 2017. Vær konkret og få et bedre VVS tilbud i Århus. Din opgave sendes til de relevante VVS firmaer og selvstændige VVS installatører i Århus området, vi har i vores database. Maksimalt tre VVS mænd vil kontakte dig med henblik på flere oplysninger eller for at afgive et godt tilbud. Spar 24%.
Før det gamle armatur afmonteres, skal man sørge for, at der er lukket for vandet på de to afspærringsventiler, der sidder under vasken. Det eksisterende armatur fjernes ved først at løsne de to omløbere over stophanerne og afmontere armaturets låseskive, der sidder under vasken.
På armaturer med løftearm til bundprop løsnes skruen i samleleddet. Armaturet er nu fri og kan løftes op. Blandingsbatteriets venstre rør skal kobles til det varme vand og det højre til det kolde vand. lnstallationens varmtvandsrør er tilsvarende det venstre, forudsat at VVS installatøren har lavet installationen korrekt.

Sundhedsfarlige stoffer i drikkevand

Krav til rørledninger og beholdere mv. til drikkevand, som kan komme i forbindelse med flydende eller luftformige stoffer, der kan stå under højere tryk end vandledningstrykket:
Disse skal udformes således eller være af sådanne materialer, at der kan ses bort fra risikoen for indtrængning af fremmede stoffer i vandinstallationen ved korrosion mv. Risikoen for indtrængning er til stede, både når trykket permanent er højere i omgivelserne, og når vandtrykket i installationen midlertidigt forsvinder, f.eks. under reparation.
Disse forhold betyder, at vandledninger normalt ikke bør lægges i samme ledningsgrav som afløbs- og fjernvarmeledninger mv. Hvis de lægges i samme grav, bør der være en fri afstand mellem ledningerne på mindst 0,5 m, og vandledningen bør altid ligge højere end afløbsledningen.

VVS kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser

Som retningslinie for en passende varmtvandstemperatur kan anvendes følgende:
  • Vand til personlig hygiejne: min. 40 °C.
  • Vand til opvask (hushold): 45-55 °C.
  • Vand til bækkenskylning: min. 85 °C.
  • Vand til vask (erhverv): min. 95 °C.

Få 3 tilbud


Eksempler på vvs i 8000 Aarhus
Flib Byg ApS
de Mezas Vej 28
8000 Århus C
CVR: 34213720
Hjemmeside
Ml Tech IVS
Sjællandsgade 98
8000 Århus C
CVR: 37282677
Hjemmeside
Byggeriets VVS-Forretning
Skt. Pauls Gade 25 C
8000 Århus C
CVR: 57755628
Hjemmeside