Blikkenslager i Odense

  • Få gratis 3 tilbud fra blikkenslagere i Odense
  • Udfyld formularen online på under 3 minutter
  • Spar op til 35% på en effektiv blikkenslager

Få 3 Blikkenslager tilbud

Odense blikkenslagerarbejde? Få gratis 3 tilbud her!

23. november 2017. Det generelle funktionskrav til en vandinstallation er i Norm for vandinstallationer udtrykt således: Vandinstallationen dimensioneres og udføres således, at der opnås en tilfredsstillende vandforsyning ved de enkelte tapsteder under hensyntagen til forsyningsforholdene og til installationens og bygningens anvendelse og vandforbrug.
Vandinstallationer skal dimensioneres således, at et tapsted kan tilføres en vandstrøm og vandmængde, der er tilfredsstillende for tapstedets funktion. Dette krav til vandinstallationen skal være opfyldt ikke alene på tidspunktet for ibrugtagningen, men også i en rimelig tid derefter.
Installationer for varmt brugsvand skal dimensioneres efter samme retningslinier som installationer for koldt vand, men herudover tilkommer der nogle krav, som skal tage højde for energi og vandbesparelse. Dette kaldes samlet for de overordnede funktionskrav.

PE- og PVC-rør

Rør af PE og PVC kan også anvendes i bygninger, men kun til koldt vand. Rørene giver ikke korrosionsproblemer i gængs forstand. Oftest anvendes disse rørtyper til vandforsyning, lagt i jord.
De til samling af disse rørtyper anvendte samlingsmetoder svejsning/limning, flanger, kompressionsfittings og stikfittings giver normalt ikke anledning til korrosionsproblemer. Da rørene primært anvendes til koldt drikkevand, hvor migrationen er lav, anses migrationen af kulstofforbindelser at være uden betydning.
PE- og PVC-rør kan i bygninger anvendes til koldt vand og kan lægges ikke-udskifteligt dog uden samlinger. PE- og PVC-rør må ikke vedvarende berøres af kemikalier, der kan beskadige rørmaterialet. Rørledninger af PVC C, der udsættes for direkte sollys (UV-stråling), skal beskyttes med et egnet isoleringsmateriale eller maling.

Her får du 3 tilbud fra pålidelige firmaer

Blikkenslagerfirmaer i Odense kommune opererer over hele kommunen:
  • Skibhusene
  • Fraugde
  • Neder Holluf
  • Holmstrup
  • Elmelund

Få 3 Blikkenslager tilbud


Eksempler på blikkenslager i 5000 Odense
Jensen & Petersen​
Damhusvej 30
5000 Odense C
CVR: 27510582
Hjemmeside
Håndværkergården A/S
Lind hansens vej 5
5000 Odense C
CVR: 26645328
Hjemmeside
E. Behrendsen & Søn
Sankt Jørgens Gade 49
5000 Odense C
CVR: 73286913
Hjemmeside