Blikkenslager i Holbæk

  • Få 3 gratis tilbud fra blikkenslagere i Holbæk
  • Udfyld online formularen på under 4 minutter
  • Spar op til 20% på en lokal blikkenslager

Få 3 Blikkenslager tilbud

Blikkenslager Holbæk? Få 3 gratis attraktive tilbud nu

14. januar 2018. Med næsten 30 års erfaring med blikkenslagerarbejder overalt i Danmark er vores samarbejdspartnere i Holbæk godt rustede til at servicere dig eller din virksomhed. Få 3 tilbud - gratis og uforpligtende - på din blikkenslager Holbæk opgave. Udfyld skemaet på under 6 minutter - så let er det.
Nyt badeværelse? Overordnet planlægges og projekteres en vådzone. Det vil sige det område i badeværelset, hvor gulv og vægge er udsat for direkte vandpåvirkning. Vådzonen omfatter brusepladsen, hvis denne er forsynet med såkaldte brusevinger. Hvis brusepladsen ikke er forsynet med brusevinger, strækker vådzonen sig på væggene mindst 50 cm uden for denne.
I eksemplerne er alle brusepladser afgrænset med brusevinger. Ifølge Bygningsreglementet af 1995 er vådzonen (i reglementet bruges betegnelsen: "den vandbelastede del af rummet") udvidet til at omfatte hele gulvet, det vil sige også uden for vådzonen.

Regnvandsanlæg

Regnvandsanlæg, hvor regnvand fra tage anvendes til wc og vaskemaskiner i boliger og boliglignende bebyggelser, skal udformes i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 1449. Princippet i et regnvandsanlæg er relativt simpelt:
Regnvandet opsamles fra tagfladerne og ledes via nedløbsrøret gennem et filter ind i tanken Filterets funktion er at fjerne blade mv., som kan stoppe pumper og rør. Regnvandstanken er både forsynet med et overløb i tilfælde af ekstreme regnhændelser.
Når disse indtræder, ledes der mere regnvand til tanken, end der forbruges i boligen, og med en drikkevandstilledning for perioder, hvor der ikke produceres nok regnvand til at dække behovet.

Modtag gratis tilbud fra lokale firmaer

Vi indhenter tilbud fra autoriserede blikkenslagere overalt i Holbæk kommune:
  • Kirke Eskildstrup
  • Mørkøv
  • Stigs Bjergby
  • Vipperød
  • Store Merløse

Få 3 Blikkenslager tilbud


Eksempler på blikkenslager i 4300 Holbæk
Alex Hansen VVS & Energi ApS
Østerled 28 B
4300 Holbæk
CVR: 30359844
Hjemmeside
Gert Jørgensen VVS ApS
Tåstruphøj 50
4300 Holbæk
CVR: 81176612
Hjemmeside
Holbæk Rørmontage ApS
Tåstrup Møllevej 4 B
4300 Holbæk
CVR: 32225411
Hjemmeside