Blikkenslager Fyn

  • Indhent gratis 3 tilbud fra blikkenslagere i Fyn
  • Udfyld online skemaet på mindre tre minutter
  • Spar nemt 33% på en godkendt blikkenslager

Få 3 Blikkenslager tilbud

Blikkenslager Fyn ➤ VVS-arbejde ➤ Få 3 gratis tilbud

23. juli 2018. Alle vores tilknyttede autoriserede samarbejdspartnere på Fyn har bred erfaring i både små og store blikkenslageropgaver. Uanset om din opgave er lille eller stor, bør du få tre tilbud på blikkenslageropgaven så du har et sammenligningsgrundlag, inden du tager en beslutning og vælger en blikkenslager.
Dette er den vigtigste betingelse for et trygt forløb og dermed kan du se frem til at få et tilsvarende godt resultat. Blikkenslagere på Fyn håndterer en mængde forskelligartede opgaver og har uden tvivl også erfaring med netop din type opgave. Få derfor 3 blikkenslagertilbud allerede i dag.
Du aftaler selv pris og betingelser med de 3 blikkenslagerfirmaer på Fyn, som ønsker at byde på din opgave. Du får maksimalt op til 3 tilbud så du ikke bliver kimet ned af 40 ivrige blikkenslagerfolk. Med maksimalt tre tilbud på din blikkenslager Fyn opgave mister du ikke overblikket.

Varmtvandsbeholdere og -vekslere

Næsten alle nyere anlæg for varmtvandsproduktion er opbygget med beholdere af stål. I tidens løb har der desværre været konstateret mange rustskader i såvel beholdere som tilsluttede varmtvands installationer. I dag skal stålbeholdere altid udføres med korrosionsbeskyttelse.
Vandbeholdere udført af rustfrit stål og af kobber (såkaldt kobberforede stålbeholdere) har i dag en rimelig god korrosionsbestandighed. Korrosionsbeskyttelse af stålbeholdere udføres normalt ved enten: katodisk beskyttelse, overfladebehandling eller en kombination af disse to.
Katodisk beskyttelse udføres enten ved indsætning af en magnesiumanode eller ved et elektrolyseanlæg. Der opnås herved en god beskyttelse af selve beholderen samt af en evt. varmeflade. Anvendes der et elektrolyseanlæg, opnås også en god beskyttelse af varmtvandssystemer af varmforzinkede stålrør.

Metoder til vandbesparelse

Vandtabet fra utætte installationer og komponenter kan ofte være meget stort, afhængigt af utæthedens størrelse og det lokale vandtryk. Inden overvejelse af anskaffelse af forskellige typer af vandbesparende komponenter, bør følgende gennemføres:
  • Beregning af nøgletal for vandforbruget
  • Vurdering af hvad årsagen til et eventuelt højt nøgleforbrugstal kan være
  • Fastlæggelse af hvilken indsats, der bør prioriteres højest
  • Fastlæggelse af hvilke sparekomponenter, der overhovedet vil kunne anvendes
  • Beregning af størrelsen af forventede besparelser
Nøgletallet for vandforbruget beregnes på baggrund af forbruget det foregående år. Normalt vil et overforbrug kunne henføres til følgende:
  • Utætheder og spild
  • Overforbrug

Få 3 Blikkenslager tilbud


Eksempler på blikkenslager i 5250 Fyn

Odense VVS ApS
Anne Maries Allé 21A
5250 Odense SV
CVR: 26005345
Hjemmeside
Bellinge VVS
Byghøjvej 6
5250 Odense SV
CVR: 53818811
Hjemmeside
Palle B Thomsen A/S
Thujavej 13, Dyrup
5250 Odense SV
CVR: 35514082
Hjemmeside